Tryb Składania skargi

 TRYB SKŁADANIA SKARG, WNIOSKÓW I OPINII

Wszelkie uwagi dotyczące świadczenia usług przez naszą  poradnię, pacjent i jego rodzina mogą wyrazić w formie ustnej lub pisemnej:

  • e mail: przychodnia@data.pl
  • pismo;  na adres: NZOZ,,AVAMED” Sp. z.o.o w Częstochowie
    ul. Powstańców Śląskich 7 a
  • dokonanie wpisu w „ Ankiecie badania satysfakcji pacjenta”,
    która jest dostępna przy Rejestracji poradni dla dorosłych,
  • osobiście.

Reklamacje / skargi / wnioski  przyjmowane są w pokoju nr 9 (parter)
w pomieszczeniach administracji przez:

PREZESA ,,AVAMED” Sp. z o.o. – lek. med. WANDĘ TRZOS

w każdy poniedziałek w godz.13.00 – 14.00

Czas odpowiedzi na skargi wynosi do 30 dni.