Avamed Sp. z.o o

Przychodnia Lekarska

Przychodnia Lekarska

ul. Powstanców Sląskich 7A

42-200 Częstochowa

        tel. rej. 34 363 15 37 

             tel. rej. 34 371 00 12

                tel. rej. 34 371 00 10

Czynna: 

            -od Poniedziałku do Piątku 

                  -w godz.  7:30 do 19:00

Rejestracja

Przychodnia Lekarska

Przychodnia Lekarska

Rejestracja pacjentów odbywa się w dniach pracy od godz. 7:30 do godz. 17:30

              nr . tel 34 363 15 37

                  nr . tel 34 371 00 12

Rejestracja przy okienku

         – od godz. 7:30 do godz. 17:30

  Rejestracja telefoniczna

               – od godz. 9:00 do godz. 17:30

    Wizyty domowe przyjmowane są:

                     – od godz. 9:00 do godz. 10:00

Świadczenia zdrowotne realizowane są w zakresie :

Przychodnia Lekarska

Przychodnia Lekarska

Podstawowej opieki zdrowotnej

Ginekologi i położnictwa

Okulistyki

Dermatologii

Wenerologii

Medycyny pracy

Pacjent bez skierowania może zgłosić się do
specjalistycznych poradni;

– poradnia położniczo-ginekologiczna

– poradnia wenerologiczna

Ze skierowaniem do;

– poradni okulistycznej

– poradni dermatologicznej

 Realizacja pierwszej wizyty u
specjalisty odbywa się zawsze na podstawie skierowania, które stanowiło
podstawę pierwszorazowej porady specjalistycznej.

 Dotyczy to wszystkich kolejnych porad
specjalistycznych udzielonych pacjentowi z przyczyny wskazanej w skierowaniu,
zarówno w danym roku kalendarzowym jak i w dalszym okresie. 

Aktualizacja skierowania do leczenia
specjalistycznego jest konieczne w sytuacji, gdy pacjent nie podejmował
leczenia w ciągu ostatnich 730 dni.

Nowe skierowanie koniczne jest również
wówczas, gdy przyczyna jego wystawienia jest inna niż wskazana we wcześniejszym
skierowaniu.

Aktualizacja skierowania do leczenia w
ramach poradni rehabilitacyjnej wymagana jest po upływie 12 miesięcy