PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁ. KRĄŻENIA

Cel

Celem realizacji świadczeń jest obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia określonej populacji, poprzez redukcję występowania i natężenia czynników ryzyka oraz wczesne wykrywanie.

Osoby obciążone czynnikami ryzyka

Świadczenia adresowane są w szczególności do osób obciążonych czynnikami ryzyka, będących w wieku od 35 do 65 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały z danych świadczeń (także u innych świadczeniodawców).
Świadczenia udzielane są bez skierowania.

Miejsce wykonania

Świadczeniodawcy POZ – lekarz, do którego zdeklarowany jest pacjent.

Realizacja świadczenia

W ramach realizacji świadczenia lekarz przeprowadza wywiad, wypełnia kartę badania profilaktycznego, wykonuje badania biochemiczne krwi (stężenie cholesterolu, poziom glukozy), dokonuje pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, określa współczynnik masy ciała, ocenia czynniki ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia, kwalifikuje do odpowiedniej grupy ryzyka oraz prowadzi edukację zdrowotną. W przypadku rozpoznania choroby układu krążenia lekarz kieruje na dalsze leczenie.