INFORMACJA DLA PACJENTA W SPRAWIE SZCZEPIONEK NABYWANYCH POZA NZOZ,,AVAMED” SP. Z O.O.

Mając na uwadze zachowanie ciągłości szczepień oraz zapewnienie jakości szczepionek, które są produktami leczniczymi szczególnie wrażliwymi na warunki przechowywania i transportu, informujemy, że na terenie NZOZ,,AVAMED” w wyjątkowych przypadkach jest możliwe podanie pacjentowi szczepionki przyniesionej z zewnątrz (zakupionej w aptece). Szczepienie produktem leczniczym, zakupionym przez pacjenta, jest możliwe tylko wtedy, gdy w naszej Przychodni produkt jest niedostępny oraz zostały spełnione warunki gwarantujące bezpieczeństwo, tzn.:

 1. Szczepionka powinna zostać dostarczona do Przychodni w opakowaniu termoizolacyjnym, np. termotorba, w celu zapewnienia łańcucha chłodniczego szczepionki.
 2. Szczepionka powinna być jak najszybciej dostarczona do gabinetu szczepień
  i umieszczona w lodówce. Zalecane jest, o ile to możliwe, aby receptę realizować w aptece bezpośrednio przed szczepieniem.
 3. Szczepionkę w opakowaniu termoizolacyjnym należy przechowywać bezwzględnie
  w temperaturze +2ºC do +8ºC.
 4. W dniu szczepienia, po wejściu do Przychodni  kontroli temperatury, należy udać się niezwłocznie do gabinetu zabiegowego i przekazać szczepionkę podpisaną imieniem
  i nazwiskiem pacjenta pielęgniarce w celu umieszczenia jej od razu w lodówce.
 5. Należy pamiętać, by zawsze zachować paragon zakupu szczepionki w aptece, który dokumentuje datę i miejsce zakupu szczepionki. Dane z paragonu wykorzystane zostaną do wypełnienia specjalnego oświadczenia w punkcie szczepień, w związku z tym należy mieć go przy sobie podczas wizyty w dniu szczepienia.

INFORMACJA DLA PACJENTA DOTYCZĄCA PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU SZCZEPIONEK

Szczepionka jest lekiem pochodzenia biologicznego, dlatego musi być przechowywana w warunkach tzw. „łańcucha chłodniczego”, czyli w temperaturze między +2°C a +8°C stopni. Po zakupieniu w aptece szczepionka powinna być w jak najkrótszym czasie przetransportowana w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami temperatury do miejsca użycia (gabinet szczepień) lub umieszczona w lodówce, jeśli wizyta w punkcie szczepień jest w późniejszym terminie. W lodówce należy umieścić szczepionkę na środkowej półce zabezpieczając przed dosunięciem do tylnej ściany lodówki (grozi zamrożeniem) oraz uszkodzeniem opakowania (zamykana torebka foliowa). Nie należy szczepionki umieszczać na drzwiach lodówki, ponieważ jest tam narażona na największe wahania temperatury oraz w zamrażalniku lub zamrażarce. Podanie szczepionki, która była nieprawidłowo przechowywana lub transportowana może spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Jeśli lekarz lub pielęgniarka, którzy mają wykonać szczepienie, będą mieli wątpliwości co do prawidłowości ww. procedur związanych z indywidualną dostawą szczepionki lub według nich zostały naruszone zasady „łańcucha chłodniczego”, to są uprawnieni, a nawet zobowiązani do odmowy podania pacjentowi danej szczepionki.