Warsztaty edukacyjne dla pacjenta


PROMOCJA ZDROWIA- warsztaty/ spotkania edukacyjne

NZOZ AVAMED Sp. z o.o w Częstochowie  prowadzi działania na rzecz promocji zdrowia wśród zadeklarowanych pacjentów mające na celu zwrócenie uwagi na wartości wynikające z szeroko pojętego zdrowego stylu życia i zachowań prozdrowotnych.

Wydzielony czas na promocję zdrowia obejmuje:

* spotkania z lekarzami/ fizjoterapetą / dietetykiem/  prowadzone są przy współpracy z pielęgniarkami,  wśród osób objętych programami edukacyjnym oraz wszystkich chętnych, którzy chcą posiąść wiedzę niezbędną do zachowania zdrowia i zdrowego stylu życia.

*spotkania z położną dla kobiet w ciąży i młodych mam– mini porady/ warsztaty prowadzone są przez  położną . Działania promocyjne mają na celu utrzymaniu zdrowych nawyków w ciąży oraz propagowanie karmienia piersią wg najnowszych standardów medycznych i zwalczaniu ludowych wierzeń. Spotkania w ramach poradni odbywają się zgodnie z HARMONOGRAMEM (planem) dołączonym poniżej – załącznik nr 1 do informacji.

Spotkania w ramach poradni odbywają się zgodnie
z PROGRAMEM WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH z dnia 31.12.2019 – 1 raz w miesiącu.

Uwaga: w przypadku nieprzewidzianych okoliczności termin warsztatów może zostać przesunięty.