O nas.

Jesteśmy z Państwem już od października 2005 roku. W tym czasie zdobyliśmy wiele doświadczeń i wprowadziliśmy szereg nowoczesnych rozwiązań, udogodnień, usprawnień, poprawiliśmy jakość świadczonych usług medycznych.

W 2020 roku wdrożyliśmy standardy akredytacyjne Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, które dotyczą kluczowych obszarów udzielania świadczeń w naszej poradni m.in; bezpieczeństwa, wszechstronności opieki, zapewnienia ciągłości świadczeń pomiędzy różnymi podmiotami sprawującymi opiekę nad pacjentem, promocji i edukacji zdrowia, jakości dokumentacji medycznej.

Jesteśmy nastawieni na nowoczesność w celu coraz lepszej i efektywniejszej opieki medycznej. Świadczą o tym choćby niniejsze nasze działania:

 • prowadzimy pełną dokumentacji medycznej elektronicznie i staramy się  odchodzić od ręcznego wypisywania dokumentów, dzięki czemu lekarz może więcej czasu poświęcić pacjentowi. Historia zdrowia i choroby pacjenta jest jasna i przejrzysta i  w wielu przypadkach udostępniania pacjentowi na bieżąco;
 • 11 lutego 2021 roku otrzymaliśmy Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia potwierdzający spełnienie przez naszą jednostkę standardów akredytacyjnych dla podstawowej opieki zdrowotnej,
 • nasz personel  na bieżąco się edukuje i doskonali swoje umiejętności, by jeszcze lepiej służyć Pacjentom. Zajmujemy się nie tylko leczeniem i opieką, ale również profilaktyką, edukacją i promocją zdrowia.  

Wdrożone i stosowane standardy poprawiają funkcjonowanie naszej organizacji; jej sprawność, respektowanie oczekiwań i opinii pacjenta oraz zobowiązują do właściwych sposobów postępowania i doskonalenia. Dzięki ich wdrożeniu dokonujemy stale pomiaru wskaźników jakości, prowadzimy analizy, wyciągamy wnioski z naszej działalności medycznej.

Zmienia się kultura naszej organizacji, świadomość profesjonalistów medycznych, kadry zarządzającej, a przyjęty system zachowań odzwierciedla poszanowanie podstawowych praw Pacjenta.

W trosce o pełny komfort skróciliśmy do minimum czas oczekiwania na wizytę. 
Z prawdziwą pasją i oddaniem sprawujemy opiekę nad naszymi Pacjentami.  
Dokładamy wszelkich starań, abyście Państwo byli zadowoleni z oferowanych przez
nas świadczeń medycznych czego dowodem są coroczne wyniki badania satysfakcji pacjenta.

Pacjenci umawiani są na konkretną godzinę. W razie nagłego zachorowania mogą się zgłosić bez wcześniejszego umówienia. Nie lubimy kolejek, szanujemy Państwa czas, więc pracujemy tak, abyście go nie tracili oczekując  w poczekalni na wizytę w gabinecie.

Serdecznie zapraszamy też nowych pacjentów. Dokładamy wszelkich starań aby  troszczyć się o Państwa z należytą starannością i aby  nadal realizować naszą Misję:

,, DBAMY O TWOJE ZDROWIE.

BĄDŹ NASZYM ZADOWOLONYM PACJENTEM”

NZOZ ,,AVAMED” Sp. z o.o. udziela nieodpłatnych i odpłatnych świadczeń zdrowotnych, polegających na wykonywaniu zawodowo działań służących zachowaniu lub poprawie stanu zdrowia, a w szczególności:

 • badanie i porada w zakresie medycyny rodzinnej,
 • badanie i porada lekarska w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
 • badania profilaktyczne,
 • badania potwierdzające zdolność do wykonywania pracy,
 • leczenie,
 • wykonywanie badań diagnostycznych (np. EKG)
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
 • organizowanie i prowadzenie działalności zapobiegawczo – leczniczej,
 • działalność w zakresie profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia,
 • wykonywanie szczepień ochronnych i innych działań prewencyjnych w porozumieniu ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną,
 • rozpoznawanie i ocena sytuacji społeczno-zdrowotnej rodziny, poszczególnych osób w rodzinie oraz określenie ich potrzeb zdrowotnych,
 • współdziałanie w sprawowaniu opieki nad dzieckiem chorym i niepełnosprawnym,
 • współpraca w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa środowiskowo – rodzinnego