DEKLARACJE ŚWIADCZENIOBIORCY

Szanowni Państwo

Zapraszamy do korzystania ze świadczeń medycznych w naszej Poradni ,,AVAMED”
Sp. z o.o. w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia .

Szczególnie gorąco zapraszamy mieszkańców naszej dzielnicy ,,Placu Hutników” jak również pozostałych mieszkańców Częstochowy  do możliwości korzystania ze świadczeń medycznych w ramach NFZ określonych rozporządzeniem o świadczeniach gwarantowanych dla podstawowej opieki zdrowotnej.   

Aby złożyć deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej prosimy zgłosić się do Rejestracji z dowodem osobistym codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. Osoby składające deklaracje są zobowiązane do złożenia lub oświadczenia odmowy złożenia upoważnień do dokumentacji medycznej.

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw pod pozycją 172 zostało opublikowano:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26  czerwca 2020 w sprawie wzoru deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 172)

Dotychczas złożone deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ zachowują ważność, co nie powoduje konieczności ponownego składania deklaracji wyboru przez pacjentów.

Wzory deklaracji w załączeniu: